ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/01/2017 ΑΠΟ 8:00-12:00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/01/2017 ΑΠΟ 8:00-12:00

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ