Ανακοίνωση Εργαστηριακού Μαθήματος «Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας»

Η Εξέταση του Εργαστηριακού Μαθήματος «Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01-02-2017 και ώρα 12:00 – 14:00.

Η Καθηγήτρια
Αικ. Γιαλιτάκη