ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αργυρούλα Λύτρα, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας (rlytra@aua.gr)

Βαλεντίνη Ζώτου, ΔΕ Βιβλιοθηκάριων (vzotou@aua.gr)

Δήμητρα Μαξούτη, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (dmaksouti@aua.gr)

Παρασκευή Ταλαμάγκα, ΠΕ Διοικητικών – Γραμματέων (ptalamagka@aua.gr)

Δημήτριος Ταλάντης, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (dtalantis@aua.gr)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΜΟΝΙΜΟΙ

Αικατερίνη Γιαλιτάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (agialitaki@aua.gr)

Αγγελική Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (amenegaki@aua.gr)

Σπυρίδων Αλεξίου, Λέκτορας (salexiou@aua.gr)

Αικατερίνη Καρπετά, Λέκτορας (akarpeta@aua.gr)

Σπύρος Ντούρμας, Λέκτορας (sdourmas@aua.gr)

Άννα Φτούλη, Λέκτορας (aftouli@aua.gr)

 

ΕΚΤΑΚΤΟΙ