ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.) εντάχθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), Νόμος 4589 – ΦΕΚ 13/Α/29.01.2019. Αρχικά ανήκε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, του πρώην  Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Βρίσκεται στην Άμφισσα.

Η Άμφισσα είναι πρωτεύουσα του Νομού Φωκίδας και έδρα του Δήμου Δελφών. Απέχει 180 χλμ. από την Αθήνα.

Η διεύθυνση του Τμήματος είναι: Νέο κτήριο, Νέα Πόλη, Άμφισσα, Τ.Κ. 33100

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2265072268

Φαξ: 2265072504

e-mail: doeptm@aua.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.)

 Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας  (ΠΔ 100/ΦΕΚ Α’ 135/05-06-2013) και το περιεχόμενο των Σπουδών του καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Διοίκησης με έμφαση στις Πολιτιστικές & Τουριστικές Μονάδες, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ανήκει στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, η οποία εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας.

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το ΔΟΕΠΤΜ έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών-τριών στην Επιστήμη της Διοίκησης και στα επιμέρους επιστημονικά πεδία του, με εφαρμογή στις πολιτιστικές μονάδες και τις μονάδες φιλοξενίας. Για να επιτύχει σε αυτή του την αποστολή το Τμήμα αναπτύσσει τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, οι οποίες είναι οι εξής:

α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

β) Μουσειολογία.

γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, μπορούν να απασχοληθούν τόσο σε θέσεις διοικητικές όσο και σε θέσεις δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεων και οργανισμών με αντικείμενο δράσης τον πολιτισμό, τα Μουσεία, την αναψυχή, τον τουρισμό, την ενημέρωση, καθώς και σε αντίστοιχους φορείς του δημοσίου, εντός και εκτός Ελλάδας.

Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει, καθώς και με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του τμήματος είναι γνώστες των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών των Η/Υ στη Διοίκηση, Διαφήμιση, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία των πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων.

Δ. ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις εκπόνησης μελετών (ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις) και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, εμπορικές εκθέσεις (διεθνείς και εθνικές), εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια.

Έμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων (Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας). Στο όγδοο εξάμηνο εκπονείται η πτυχιακή εργασία και πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα (αναλόγως της κατεύθυνσης που έχει επιλεγεί).

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή και της φοιτήτριας στην αναλυτική και συνθετική μέθοδο, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Στο πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται: (ι) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) θετικών και θεωρητικών επιστημών, τα οποία αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, (ιι) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), τα οποία αποτελούν τη βάση της Επιστήμης της Διοίκησης, (ιιι) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), τα οποία συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος, και (ιν) Μαθήματα Οικονομίας, Επικοινωνίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ – Επιχειρηματικότητα).

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει, όπως προαναφέραμε, την Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου και της τελειόφοιτης του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών, το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αλλά και της μελλοντικής απασχόλησής του.

Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη, αξιολογούμενη και αμειβόμενη, και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και την κατεύθυνση που έχει επιλεγεί. Η εμπειρία της πρακτικής άσκησης αποτελεί για τους φοιτητές και φοιτήτριες μία πολύ καλή ευκαιρία για να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους.

 Ε. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΟΝΙΜΟΙ

Αικατερίνη Γιαλιτάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Αγγελική Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Σπυρίδων Αλεξίου, Λέκτορας

Αικατερίνη Καρπετά, Λέκτορας

Σπύρος Ντούρμας, Λέκτορας

Άννα Φτούλη, Λέκτορας

 

ΕΚΤΑΚΤΟΙ

Δρ Γεώργιος Οικονόμου

Δρ Βασιλική Παπαβασιλείου

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αργυρούλα Λύτρα, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας

Βαλεντίνη Ζώτου, ΔΕ Βιβλιοθηκάριων

Δήμητρα Μαξούτη, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Παρασκευή Ταλαμάγκα, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Δημήτριος Ταλάντης, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό (ΧΕ) και το εαρινό εξάμηνο (ΕΑ). Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 15 διδακτικές εβδομάδες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται κάθε έτος από τη Συνέλευση του ΤΕΙ και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε τρεις (3) περιόδους. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, οι οποίες πραγματοποιούνται τους μήνες Ιανουάριο και Σεπτέμβριο για το ΧΕ, και τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο για το ΕΑ. Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Η εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών γίνεται με παραδόσεις μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Το μάθημα θεωρείται ότι έχει διδαχθεί εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί τα 2/3 του συνόλου των προβλεπομένων παραδόσεων. Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό, φροντιστηριακό (άσκηση πράξης) και εργαστηριακό μέρος. Τα μαθήματα μπορούν να διακριθούν ως εξής:

-Θεωρητικά Μαθήματα

Θεωρητικά μαθήματα είναι αυτά τα οποία έχουν ώρες θεωρητικής διδασκαλίας. Τμήμα της διδασκαλίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνει και εκπόνηση μελετών και δραστηριότητες για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων και την εφαρμογή τους σε διάφορες συνθήκες και περιπτώσεις (όπως οι εκπαιδευτικές επισκέψεις). Οι διδάσκοντες μπορούν να εξειδικεύουν τις ενότητες και τις δραστηριότητες σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες στο Τμήμα. Τα θεωρητικά μαθήματα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους ενώ στον τελικό βαθμό συνυπολογίζεται και η αξιολόγηση των εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων, κατά την κρίση του διδάσκοντα και με συντελεστή που δεν θα υπερβαίνει το 40% της συνολικής αξιολόγησης.

-Εργαστηριακά Μαθήματα

Τα εργαστηριακά μαθήματα αποτελούν μέρος των «μικτών» μαθημάτων και διεξάγονται στους αντίστοιχους εργαστηριακούς χώρους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος, για τα μαθήματα αυτά ισχύουν τα εξής: (α) για την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής-τρια να έχει διεξάγει ή συμμετάσχει με επιτυχία τουλάχιστον στο 80% των εργαστηριακών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, (β) ο βαθμός του εργαστηρίου μπορεί να είναι: (ι) ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο φοιτητής-τρια έχει πραγματοποιήσει, ή (ιι) οι βαθμοί εξέτασης που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

-Μικτά Μαθήματα

«Μικτά» ονομάζονται τα μαθήματα που αποτελούνται από θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Για τα μαθήματα αυτά βαθμολογείται χωριστά το θεωρητικό και χωριστά το πρακτικό (εργαστηριακό) μέρος. Ο φοιτητής-τρια θεωρείται ότι έχει περάσει το μικτό μάθημα εάν έχει εξετασθεί επιτυχώς και στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Αν ο φοιτητής-τρια αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη και επιτύχει στο άλλο, επανεξετάζεται μόνο στο μέρος στο οποίο απέτυχε. Αν ο φοιτητής περάσει το θεωρητικό μέρος και αποτύχει στο εργαστηριακό, υποχρεούται να παρακολουθήσει το εργαστήριο σε άλλο εξάμηνο και ισχύουν πάλι όσα προαναφέρθηκαν για τον ελάχιστο αριθμό παρακολουθήσεων. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών θεωρίας και εργαστηρίου.

Το πρόγραμμα του Τμήματος

Πρόγραμμα σπουδών-Μαθήματα ανά εξάμηνο

COURSE OUTLINE IN ENGLISH

 Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η υποχρεωτική δήλωση, στην αρχή του εξαμήνου, των μαθημάτων στα οποία προτίθεται να εξεταστεί ο φοιτητής-τρια. Κάθε φοιτητής-τρια έχει δικαίωμα να δηλώσει μαθήματα των οποίων οι Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) να ισούνται με τις ΔΜ του τυπικού εξαμήνου σπουδών προσαυξημένες κατά 30% (μέχρι 38 ΔΜ).

Εάν οι γνώσεις που παρέχει κάποιο μάθημα είναι προϋπόθεση για την επιτυχή  παρακολούθηση άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως «προαπαιτούμενο» του δεύτερου. Μαθήματα που αλληλοσυνδέονται με αυτόν τον τρόπο σχηματίζουν ομάδες μαθημάτων που ονομάζονται «αλυσίδες». Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής-τρια δεν μπορεί να δηλώσει τέτοιο μάθημα εάν πρώτα δεν έχει περάσει το προαπαιτούμενό του.

Γ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ –ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο βαθμός πτυχίου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο (με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακεραίας μονάδας). Όπου β1, β2 …, βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών)  του Προγράμματος Σπουδών που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής-τρια, και δ1, δ2, …, δν οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η Πτυχιακή Εργασία. Δεν περιλαμβάνει η Πρακτική Άσκηση (η οποία δεν βαθμολογείται).

Β = δ1β1+δ2β2+… +δνβν / δ1+δ2+… +δν

Πτυχιούχος ανακηρύσσεται ο φοιτητής-τρια αφού συμπληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Για να είναι σε θέση ένας φοιτητής-τρια του Τμήματος να αρχίσει την Πρακτική του Άσκηση θα πρέπει:

(ι) να βρίσκεται στο όγδοο (8ο) τουλάχιστον εξάμηνο,

(ιι) να έχει περάσει τα 7 (από τα 8) μαθήματα ειδικότητας, και

(ιιι) τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών.

 Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο όγδοο (8ο) εξάμηνο των σπουδών. Για την ανάληψη ΠΕ  ο φοιτητής-τρια πρέπει να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Το θέμα της ΠΕ πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ, η μορφή και η διαδικασία αξιολόγησής της καθορίζονται από τον αντίστοιχο κανονισμός του Τμήματος.