Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Νέο κτίριο, Νέα Πόλη
Άμφισσα
Νομός Φωκίδας
33100

 

E-mail: doeptm@teiste.gr
Τηλέφωνο: 2231060289 – 2265072268
Fax: 2265072504