Αναπλήρωση του μαθήματος “Δημόσιες Σχέσεις & Διαχείριση Κρίσεων Πολιτιστικών Και Τουριστικών Μονάδων

“Η αναπλήρωση του μαθήματος “Δημόσιες Σχέσεις & Διαχείριση Κρίσεων Πολιτιστικών Και Τουριστικών Μονάδων”,
έχει ως εξής:

Τρίτη, 17/01/2017, ώρα 17:00-20:00
Τετάρτη, 18/01/2017, ώρα 08:00-10:00

Ο διδάσκων,
Μιχάλης Γεράνιος
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Μιχάλης Γεράνιος