ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής ανα Κατηγορία

Περίγραμμα μαθημάτων Α-Η

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Π.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.)
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
(ω= ώρες, Θ= θεωρία, Ε= εργαστήριο)
Εξάμηνο Α’
101 Λογιστική Ι   2ω Θ + 2ω Ε
102 Αρχές οικονομικής θεωρίας Ι  4ω Θ
103 Διοίκηση επιχειρήσεων & ανθρωπίνων πόρων  4ω Θ
104 Επικοινωνία πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων  4ω Θ
105 Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμός  4ω Θ
106 Εισαγωγή στην αναψυχή και τον τουρισμό  4ω Θ
Εξάμηνο Β’
201 Λογιστική ΙΙ   2ω Θ + 2ω Ε
202 Αρχές οικονομικής θεωρίας ΙΙ  4ω Θ
203 Αρχές μάρκετινγκ και διαφήμισης  4ω Θ
204 Ποσοτικοί μέθοδοι  4ω Θ
205 Ιστορία των πολιτισμών  4ω Θ
206 Κοινωνικές-πολιτιστικές διαστάσεις του τουρισμού  4ω Θ
Εξάμηνο Γ’
301 Χρηματοοικονομική διοίκηση πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων  2ω Θ + 2ω Ε
302 Θεσμικό πλαίσιο πολιτισμού-τουρισμού  4ω Θ
303 Νέες τεχνολογίες και επικοινωνία   2ω Θ + 2ω Ε
304 Έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία & διαφήμιση    2ω Θ + 2ω Ε
305 Πολιτιστική παραγωγή & κατανάλωση  4ω Θ
306 Τουριστική & πολιτιστική Γεωγραφία  4ω Θ
Εξάμηνο Δ’
401 Αγγλική ορολογία  4ω Θ
402 Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληροφοριών & επικοινωνιών στον τουρισμό & τις μεταφορές  2ω Θ + 2ω Ε
403 Μουσικοί- ηχητικοί πολιτισμοί  4ω Θ
404 Χρηματαγορές-κεφαλαιαγορές και επιχειρηματικότητα 4ω Θ
405 Διαχείριση Εκδηλώσεων, Φεστιβάλ & Εκθέσεων  2ω Θ + 2ω Ε
406 Οικονομική του Τουρισμού & Ξενοδοχίας  4ω Θ
Εξάμηνο Ε’
501 Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισμού-τουρισμού  3ω Θ + 2ω Ε
502 Δημόσιες σχέσεις & διαχείριση κρίσεων πολιτιστικών  & τουριστικών μονάδων  5ω Θ
503 Εφαρμοσμένη Διοικητική & Συστήματα Διαχείρισης Πελατών  2ω Θ + 2ω Ε
504 Οικονομική του πολιτισμού & των πολιτιστικών μονάδων  5ω Θ
Επιλέγετε 1 από τα 2
505α  Διοίκηση λειτουργιών επιχειρήσεων φιλοξενίας  5ω Θ
505β/γ  Μουσειολογία Ι   5ω Θ
Εξάμηνο ΣΤ’
601 Φορολογικό καθεστώς τουριστικών επιχειρήσεων & πολιτιστικών μονάδων  5ω Θ
602 Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες  5ω Θ
603 Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Οργανισμών   5ω Θ
604 Τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς  3ωΘ + 2ω Ε
Επιλέγετε 1 από τα 2
605α/γ  Εφαρμογές της επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές μονάδες  2ωΘ + 2ω Ε
605β/β Οργάνωση Πληροφορίας-Τεκμηρίωση Εκθεσιακού Υλικού  2ωΘ + 2ω Ε
Εξάμηνο Ζ’
701 Ανάπτυξη τουριστικών & πολιτιστικών προορισμών  5ω Θ
702 Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας  4ω Ε
703 Ποιότητα υπηρεσιών μονάδων φιλοξενίας  & πολιτισμού  5ω Θ
Επιλέγετε 1 από τα 2
704α/γ Επικοινωνιακές πολιτικές σύγχρονων πολιτιστικών μονάδων   5ω Θ
704β Μουσειολογία ΙΙ     5ω Θ
Επιλέγετε 1 από τα 2
705α  Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας  3ω Θ + 2Ε
705β/γ Μουσειοπαιδαγωγική  3ω Θ + 2E
Εξάμηνο  Η’
801 Πτυχιακή εργασία
ή
(803 Προχωρημένη Oικονομική Τουρισμού
804 Στατιστική για τον Τουρισμό
805 Μαθηματικά για τον Τουρισμό
806 Οικονομική του Περιβάλλοντος και Τουρισμός)

 

802 Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα (24 εβδομάδες Χ40 ώρες)
Σημ.: Τα «μονά» εξάμηνα (Α’, Γ’, Ε’, Ζ’) διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο, ενώ τα «ζυγά» εξάμηνα (Β’, Δ’, ΣΤ’) στο εαρινό.