ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡ. & ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡ. & ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ>> ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/12/2016
Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/01/2017.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
ΒΡΑΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ