ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΡΕΥΝΑΣ” ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/01/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:00-12:00

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ