ΑΝΑΒΟΛΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τα μαθήματα της Δευτέρας – Τρίτης 9 και 10/1 αναβάλλονται λόγω της κακοκαιρίας
και θα αναπληρωθούν την επόμενη εβδομάδα Δευτέρα και Τρίτη σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Η επόμενη εβδομάδα είναι και η τελευταία για τις παρουσιάσεις των προαιρετικών εργασιών.