Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος “Έντυπη & Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαφήμιση”

Το εργαστήριο του μαθήματος “Έντυπη & Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαφήμιση” του Γ’εξαμήνου,
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/11/16 και ώρα 12:15 μμ στο μικρό αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι., αντί για την Πέμπτη 01/12/16.

Ο διδάσκων
Κ. Σακελλάρης