Αναπλήρωση Εργαστηρίου “Έντυπη & ηλεκτρονική επικοινωνία & διαφήμιση”

Το εργαστήριο του μαθήματος “Έντυπη & ηλεκτρονική επικοινωνία & διαφήμιση” που δεν
πραγματοποιήθηκε στις 10/11/16, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/11/16 στις αντίστοιχες ώρες.

Ο διδάσκων
Κ. Σακελλάρης