Ανακοίνωση Εργαστηριακών Τμημάτων για το μάθημα του E εξαμήνου «Εφαρμοσμένη Διοικητική & Συστήματα Διαχείρισης Πελατών». ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφορά μόνο τους φοιτητές του 3ου και 4ου εργαστηρίου (16.00 – 18.00 και 18.00 – 20.00)

Τα μαθήματα της Παρασκευής 02/12 του 3ου και 4ου εργαστηρίου (16.00 – 18.00 και 18.00 – 20.00) αναβάλλονται.
Οι αναπληρώσεις θα γίνουν στις παρακάτω ώρες και ημερομηνίες:

Αναπλήρωση 3ου εργαστηρίου: Πέμπτη 08/12 (19.00 – 21.00)
Αναπλήρωση 4ου εργαστηρίου: Πέμπτη 15/12 (19.00 – 21.00)

Τα μαθήματα της Παρασκευής 02/12 για τα υπόλοιπα τμήματα(1 και 2) θα γίνουν κανονικά.