Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού τηλεματικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Σχετικός οδηγός