ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ)

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της κ. Γιαλιτάκη την Πέμπτης  11/11

και Παρασκευή 12/11 δεν θα πραγματοποιηθούν.