Αναστολή μαθημάτων λόγω της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου

Σας ενημερώνουμε ότι η “Αναστολή μαθημάτων λόγω της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου”

αφορά ΜΟΝΟ τα Τμήματα της Αθήνας όπου θα πραγματοποιηθεί.

Ως εκ τούτου τα μαθήματα στην Άμφισσα θα πραγματοποιηθούν κανονικά.