ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  να συνδεθούν στο eclass ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ στο μάθημα με τίτλο 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Επίσης, τα μαθήματα (θεωρία και εργαστήριο) θα διεξαχθούν εξ αποσπάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας MICROSOFT TEAMS
Επίσης στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για το βιβλίο μαθήματος. 
Καλή Συνέχεια.