Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας (Ζ’ εξ.)

Στο eclass του μαθήματος (στην ενότητα “Ανακοινώσεις”) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας.

Παρακαλώ όπως η προθεσμία τηρηθεί από όλους.

Καλές γιορτές!

Ο διδάσκων

Σπ. Αλεξίου

Καθηγητής Εφαρμογών