Σχετικά με τα μαθήματα «Διοίκηση λειτουργιών επιχειρήσεων φιλοξενίας» (Ε’ εξ.) & «Επικοινωνιακές πολιτικές σύγχρονων πολιτιστικών μονάδων» (Ζ’ εξ.).

Ανακοινώνουμε την απόφαση της Κοσμητείας σχετικά με τα 2 αυτά μαθήματα, η οποία συνοπτικά είναι η εξής:

  1. Για τους γνωστούς λόγους, τα μαθήματα αυτά δεν θα διδαχτούν στο χειμερινό το εξάμηνο.
  2.  Όσοι φοιτητές :

(α) έχουν δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα ένα ή και τα δύο μαθήματα:

εξετάζονται σε αυτά κανονικά στην εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (διότι ήδη τα έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν).

(β)   δεν έχουν δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα το ένα ή και τα δύο μαθήματα:

τα μαθήματα μεταφέρονται και διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο (μόνο για αυτούς).

(γ) οι φοιτητές που έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν την πρακτική άσκηση ή/και την πτυχιακή εργασία στο εαρινό εξάμηνο (δηλ. θα βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 7ου) απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα εν λόγω μαθήματα (κατεύθυνσης). Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο για αυτούς τους φοιτητές, και μόνο για αυτή την ειδική περίπτωση.

(δ) εναλλακτικά (και συνδυαστικά), μπορούν όλοι οι φοιτητές να δηλώσουν άλλο μάθημα χειμερινού εξαμήνου, χωρίς να σημειώνεται υπέρβαση του αριθμού των προβλεπόμενων διδακτικών μονάδων. Η τροποποίηση της δήλωσης μπορεί να γίνει στο διάστημα από 08 έως και 12-01-2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Από το Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ