Ανακοίνωση αναπληρώσεων των εργαστηρίων της Λογιστικής Ι

Οι αναπληρώσεις των εργαστηρίων της  Λογιστικής Ι θα γίνουν ως εξής:

Δευτέρα 23/01/2017
10-12: τμήμα Ε1
12-14: τμήμα Ε2
14-16: τμήμα Ε3
16-18: τμήμα Ε4

Τετάρτη 25/01/2017
8-10: τμήματα Ε1 και Ε2
10-12: τμήματα Ε3 και Ε4

Η διδάσκουσα
Τσάρα Ηλιάνα