Ανακοίνωση κας Βρασίδα Αφορά τους φοιτητές του Α’ & Ζ’ Εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα :
της Τετάρτης 26 / 10 / 2016

1. Εισαγωγή στην Αναψυχή & τον Τουρισμό( Α’ Εξάμηνο)
2. Ανάπτυξη Τουριστικών & Πολιτιστικών Προορισμών ( Ζ’ Εξάμηνο)

θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27 / 10 / 2016 ως ακολούθως:

– Εισαγωγή στην Αναψυχή & τον Τουρισμό (Α’ Εξάμ.) 15:00 – 19:00 μμ
– Ανάπτυξη Τουρ/κών & Πολ/κών Προορισμών (Ζ’ Εξάμ.)10:00 με 15:00 μμ

Η Διδάσκουσα
Μ. Βρασίδα