Πρόσληψη 3 φοιτητών-τριών στο Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ με ωριαία αμοιβή

Δέστε την προκήρυξη εδώ

http://info.teiste.gr/wp-content/uploads/2016/01/prok-ap-foititon-doeptm2016.pdf