Απόκτηση φοιτητικής ταυτότητας (“πάσο”)

Για την έκδοση της φοιτητικής ταυτότητας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι-ες να επισκεφτούν την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτή,

Η ιστοσελίδα είναι η    http://academicid.minedu.gov.gr/

Από το Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ