ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΤΟΥΛΗ

Όσοι έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική γραμματεία τα παρακάτω μαθήματα για την εξεταστική του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2021-2022:
Θεωρία-Μουσειοπαιδαγωγική (705β/γ)

Φτούλη Άννα
Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμός ΘΕΩΡΙΑ (105)

Άννα Φτούλη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία και διαφήμιση (304)

Άννα Φτούλη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληροφοριών και επικοινωνιών στον Τουρισμό & τις Μεταφορές (402)

Άννα Φτούλη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Νέες τεχνολογίες & επικοινωνία (303)

Άννα Φτούλη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Οργάνωση πληροφορίας-τεκμηρίωση εκθεσιακού υλικού (605β)

Άννα Φτούλη
ΘΕΩΡΙΑ-Έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία και διαφήμιση (304)

Άννα Φτούλη
ΘΕΩΡΙΑ-Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληροφοριών και επικοινωνιών στον Τουρισμό & τις Μεταφορές (402)

Άννα Φτούλη
ΘΕΩΡΙΑ-Νέες τεχνολογίες & επικοινωνία (303)

Άννα Φτούλη
ΘΕΩΡΙΑ-Οργάνωση πληροφορίας-τεκμηρίωση εκθεσιακού υλικού (605β)

Άννα Φτούλη
Λογιστική Ι ΘΕΩΡΙΑ (101)

Άννα Φτούλη
Λογιστική Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (101)

Άννα Φτούλη
Λογιστική ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (201)

Άννα Φτούλη
Λογιστική ΙΙ ΘΕΩΡΙΑ (201)

Άννα Φτούλη
Μουσειολογία Ι (505β/γ)

Στατιστική για τον Τουρισμό (804)

Άννα Φτούλη

Παρακαλώ να εγγραφείτε και στα αντίστοιχα μαθήματα του eclass.

Η διδάσκουσα
Φτούλη Άννα