Διόρθωση Δήλωσης Μαθημάτων με ΔΜ > 38

Οι φοιτητές με Α.Μ.  620,717,760,762,780,798,805,812,815,820,821,822,823,839,849,860,863,865,876,888,893,897,898,899

να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλεφωνικός ή με ηλ. ταχυδρομείο) έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου για να διορθώσουν τη δήλωση μαθημάτων τους γιατί υπερβαίνει τις 38 ΔΜ. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσουν θα αφαιρεθούν τα τελευταία μαθήματα.