Αναπλήρωση μαθημάτων αργίας 28ης Οκτωβρίου και 29ης (Γιαλιτάκη).

Το μάθημα “Επικοινωνίας πολιτικές σύγχρονων πολιτιστικών μονάδων”

θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου  2μμ και το μάθημα

” Ανάπτυξη πολιτιστικών προορισμών” την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου  9πμ.