ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ- ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΑΙ ΕΚΘΈΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

ΕΞΈΤΑΣΗ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΑΙ ΕΚΕΘΕΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 405 Ε
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω eclass στις 11 Ιουνίου 2021 και ώρα
17:00  στο μάθημα που φέρει τον τίτλο: Εξέταση( Ιουνίου 2021)
Μάθημα: Διαχείριση εκδηλώσεων φεστιβάλ και εκθέσεων- εργαστήριο.
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/ τριες επιθυμούν να εξεταστούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο eclass ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εξέταση ως χρήστες.

Καρπετά Αικατερίνη