Εξεταστική Ιουνίου 2021 εργαστήριο Λογιστικής ΙΙ

Καλούνται οι φοιτητές που οφείλουν το εργαστήριο της Λογιστικής ΙΙ να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος
για να ενημερωθούν από τις ανακοινώσεις για την εξέταση του.