ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μπορείτε να δείτε την ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ για το εργαστήριο στα μενού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και ΕΓΓΡΑΦΑ του eclass στο αντίστοιχο μάθημα.

Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά μέσω Microsoft Teams τόσο τη Δευτέρα 24 Μαϊου 2021 όσο και τη Δευτέρα 31 Μαϊου 2021 (έναρξη στις 3μμ).

Σας ευχαριστώ.

 

Ο διδάσκων

Γιώργος Οικονόμου