ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΥΡΜΑΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ OPENECLASS ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες

΄Οσοι-ες επιθυμείτε να ενημερώνεστε στο εξής σχετικά με την Πρακτική ΄Ασκηση,παρακαλώ να εγγραφείτε στο σύστημα openeclass και στο μάθημα ‘ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (802)’ για να λαμβάνετε όλες τις ανακοινώσεις και τις απαραίτητες πληροφορίες που σας αφορούν στα εργαλεία (πεδία) ‘ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ’ και ‘ΕΓΓΡΑΦΑ’.

΄Αμφισσα, 18-05-2021

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής ΄Ασκησης
Σπύρος Ντούρμας
Λέκτορας Εφαρμογών