ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ECLASS Α. Φτούλη

Αγαπητοί -τες φοιτητές φοιτήτριες, παρακαλείσθε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του eclass για την διεξαγωγή των διαδικτυακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στα ακόλουθα μαθήματα.  Πρωτίστως απαραίτητη είναι η ηλεκτρονική σας εγγραφή στην ηλεκτρονική γραμματεία του τμήματος.
Καλή αρχή!
Ψηφιακός πολιτισμός & πολιτιστικές βιομηχανίες (602)
Τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς (Θεωρία) (604 Εαρινό)