ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (302 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, 305 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 401 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ)

Εξαιτίας προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα   

 της Γραμματείας, όσοι φοιτητές-τριες  

πληρούν τις προϋποθέσεις για να δηλώσουν και να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

 

  • 302 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • 305 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
  • 401 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (επί πτυχίω)

 Πρέπει άμεσα να αποστείλουν mail στη

 γραμματείας του Τμήματος (doeptm@aua.gr),

 με το/τα παραπάνω μάθημα/μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν.

Η δήλωση θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ