Το Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

Αγαπητοί φοιτητές,
επισυνάπτεται το πρόγραμμα εξεταστικής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017-2018_3