Μεθοδολογία Κοιν. Έρευνας (Ζ’ εξ.)-Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι στο eclass του μαθήματος, στις ενότητες “Ανακοινώσεις” και “Έγγραφα” έχει αναρτηθεί σχετική ενημέρωση καθώς και το πρόγραμμα των παρουσιάσεων.

Από το Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ