κα Φτούλη-Αναπληρώσεις εργαστηρίων

Τα εργαστηριακά μαθήματα της κας Φτούλη, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Για τη Λογιστική Ι:

Τα εργαστηριακά τμήματα της Τετάρτης και της Πέμπτης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17/01/02018, ώρα 15:00-17:00 (τελευταίο μάθημα). Μπορούν να προσέλθουν και φοιτητές άλλων τμημάτων οι οποίοι θα ήθελαν να το παρακολουθήσουν.

Η ύλη για την εξεταστική στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μάθημα έχει δοθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση.

Για τις Νέες Τεχνολογίες και επικοινωνία:

Τα εργαστηριακά τμήματα της Τρίτης και της Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17/01/2018, ώρα 11:00-15:00 (τελευταίο μάθημα). Μπορούν να προσέλθουν και φοιτητές άλλων τμημάτων οι οποίοι θα ήθελαν να το παρακολουθήσουν.

Από το Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ